อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC ให้แก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการฯตั้งเเต่ ชั้น1 – ชั้น6 ***ขอบคุณรูปภาพจากอาจารย์ วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ ด้วยค่ะ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC ให้แก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการฯตั้งเเต่ ชั้น1 – ชั้น6 ***ขอบคุณรูปภาพจากอาจารย์ วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ ด้วยค่ะ

โพสต์โดย ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2019

ความคิดเห็น