เข้าร่วมโครงการ “ครอบครัวครุศาสตร์ ๖๐ กะรัตเพชรจรัสแสง” ในงานแสดงมุทิตาจิต แด่… ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2566
ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์” และ “ผศ.ดร.วราลี โกศัย
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น