15 กันยายน 2566 ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ปี 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน”  โดยร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม มูลมัง และผลการนำเสนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ : (คิดดี) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มของฝากบ้านยางน้ำใส ตรายกนิ้วโป้ง หมู่ที่ 7 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น