การนําเสนอและแสดงผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖
***คณะครุศาสตร์ ติดตามการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ระยะปลายน้ํา ในรูปแบบนิทรรศการ***
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

ความคิดเห็น