ในวันที่ 1 กันยายน 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมฝึกซ้อมบัณฑิตกลุ่มย่อยในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ ห้อง 544

ความคิดเห็น