เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นักศึกษานำเสนอ Case Conference ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นักศึกษาได้เรียนรู้ Case Conferene และนำความรู้ทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นไปประยุกต์ใช้

ความคิดเห็น