ร่วมกิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

ความคิดเห็น