วันที่ 27 กันยายน 2565 เข้าร่วมอบโครงการเชิงปฏิบัติการและรับฟังแนวทางการกรอกข้อมูลและรายละเอียดโครงการในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา

 

 

 

ความคิดเห็น