พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10 กันยายน 2566
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10 กันยายน 2566
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10 กันยายน 2566
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10 กันยายน 2566
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10 กันยายน 2566

ความคิดเห็น