เข้าร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ วัดหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น