เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมนนขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

 

ความคิดเห็น