บทคัดย่อ

"คราม" จากต้นกำเนิดมายาวนาน เส้นทางสู่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เรื่องราวของ "คราม" มีประวัติศาสตร์การใช้งานตั้งแต่ 4000 ปีก่อนคริสตกาล แหล่งที่มาดั้งเดิมคือ อินเดีย ไปถึงเอเชียตะวันออก อียิปต์ กรีซ และยุโรป จนถึงสหรัฐอเมริกาโดยสีครามนำไปสู่กำเนิดของสิ่งทอแบบดั้งเดิม และการย้อมสีในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ชื่อ "indigo" ใช้ในภาษาอังกฤษครั้งแรกในปี 1289 เพื่ออธิบายสีน้ำเงินอันมีเอกลักษณ์ กระทั่งปี 1660 เซอร์ไอแซก นิวตันได้ระบุชื่อสีนี้ในวงล้อสีของเขาซึ่งอยู่ระหว่างสีน้ำเงินและสีม่วง ผ้าย้อมครามถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและสูงส่งมานานหลายศตวรรษ พืชเหล่านี้เป็นที่ต้องการเป็นของหายากจนมีชื่อเล่นว่าทองคำสีน้ำเงิน และเป็นรากฐานสำหรับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและเทคนิคของช่างฝีมือทั่วโลก ก่อนปลายศตวรรษที่ 15 ก่อนการเปิดเส้นทางการค้าทางทะเลกับเอเชีย ยุโรปส่วนใหญ่ผลิตสีย้อมครามจากต้น Woad Isatis tinctoria ซึ่งไม่เข้มเท่าคราม Indigofera ของเอเชีย หลังจากนั้นจึงเริ่มส่งเสริมการปลูกทั่วอาณานิคม ซึ่งนำไปสู่การบังคับให้ตกเป็นทาสและการเอารัดเอาเปรียบ ทุกวันนี้ ครามส่วนใหญ่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมาจากสีย้อมสังเคราะห์ ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ 1890 นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับผ้าเดนิม ซึ่งมีเพียงบางวัฒนธรรมและชุมชนช่างฝีมือเล็กๆ ทั่วโลกที่ยังปลูก และใช้สีย้อมครามธรรมชาติ อ้างอิงจากหนังสือ The Color That Changed the World ของนักออกแบบสิ่งทอ Catherine Legrand ที่ได้รวบรวมเทคนิคการผลิตของสิ่งทอสีครามทั่วโลก พร้อมกับประวัติศาสตร์ของสีย้อมและผลกระทบที่มีต่อวัฒนธรรมต่างๆ ด้วยการวิจัยมากว่า 20 ปี ผู้เขียนนำเสนอทุกอย่างตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่น เสื้อผ้า และการออกแบบของชาติพันธุ์อย่างละเอียด ไปจนถึงงานศิลปะและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ผู้อ่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสีคราม หรือเทคนิคการย้อมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค และผู้เขียนยังได้รวมสูตรสำหรับครามที่สามารถทำได้ที่บ้าน เพิ่มเติม : https://thailand.kinokuniya.com/bw/9780500516607

ความคิดเห็น