วันที่ 1 กันยายน 2566 นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน เป็นต้นแบบในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 -2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น