เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 มีภารกิจหลายภารกิจมาก
เวลา 08.00 น. – 12.00 น. จัดทำและนำส่ง powerpoint นำเสนอวิศวกรสังคม
เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ประชุมประกันุณภาพการศึกษาระดับคณะ
เวลา 15.00 น. – 18.00 น. ฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบในการซ้อมรับปริญญา
หลากหลายภารกิจที่ได้ทำ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ และเติบโต พัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ขอบคุณสิ่งดี ๆในชีวิต

ความคิดเห็น