สาขาวิชาศิลปศึกษา มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมกับกลุ่มศิลปินเมืองแปะ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินเมืองแปะ ครั้งที่ 11 “ศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ” ระหว่างวันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2566 ณ หอศิลป์ราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น 1 อาคาร 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และในการนี้ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ ได้นำผลงานศิลปะจำนวน 2 ชิ้นร่วมแสดงในนิทรรศการนี้ เพื่อให้เป็นการศึกษาทางด้านศิลปะ และสุนทรียภาพในงานทัศนศิลป์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ออกสู่สาธารณชนอีกด้วย

ความคิดเห็น