สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (Open house BRU 2022) ในวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2564 งานที่น้อง ๆ และผู้สนใจจะได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ความคิดเห็น