วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 เข้าบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการกำกับและสังเคราะห์ผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ตึก15 ชั้น15 

ความคิดเห็น