วันที่ 3 สิงหาคม 2566 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ณ ห้องสหวิทยาการจัดการ ณ ที่ห้องประชุมสหวิทยาการจัดการ
 

 

ความคิดเห็น