เข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2566  และได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันในครั้งนี้

ความคิดเห็น