ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วัดหนองไผ่น้อย ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดยมียอดถวายปัจจัยร่วมทำบุญ รวมทั้งสิ้นจำนวน 99,999 บาท   อนุโมทนาสาธุ  

ความคิดเห็น