ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ ChatGPT และชุดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างบทความวิชาการขั้นเทพ”

ความคิดเห็น