วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมพิธีเปิดและดูแลกิจกรรมของนักศึกษาในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp BRU ณ โรงเรียนลำปลายมาศ

ความคิดเห็น