ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ให้ข้อคิดในการเรียนและเตรียมตัวฝึกงาน พร้อมทั้งอวยพรให้นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ในโอกาสที่นักศึกษาเข้ามาไหว้ครู ประจำปี 2566 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00-16.30 น. ณ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น