18 มิย 66 ร่วมรับฟังบรรยายกลยุทธ์การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ โดย Prof.Paul Kei Matsuda จาก Arizona State University จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ (ONLINE)

ความคิดเห็น