วันอาทิตย์ ที่18 มิถุนายน 2566 ปฏิบัติหน้าที่ไปรับนักศึกษาชาวจีน ระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนามบินบุรีรัมย์ และปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีน ประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีน

ความคิดเห็น