สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ เเละสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำบุญอาคาร 26 และต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ 1/2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษา ในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติธรรมวิบูล ดร. เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธี

ความคิดเห็น