เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยสำหรับเครือข่ายด้านสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยากรเก่งและน่ารักมาก ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ประทับใจมาก

ความคิดเห็น