หน่วยปฐมพยาบาลกิจกรรมวันซ้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 30,31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2566 จิตอาสาของอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น