ร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์
วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ความคิดเห็น