25 มีนาคม 2567 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย AI เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น