ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การแต่งกาย :ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ สวมชุดปกติขาว
นักศึกษา :สวมชุดนักศึกษา

 

ความคิดเห็น