วันอาทิตย์ ที่26 พฤษภาคม 2567 ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาชาวจีน) ประจำปีการศึกษา 2567

ความคิดเห็น