เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 มีการประชุมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรามีระบบการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เราได้เรียนรู้ระบบ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น…เพราะทุกภารกิจล้วนสำคัญ…ฉันจึงมาอยู่ที่นี่

ความคิดเห็น