เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15 เวลา 08.00 – 14.00 น.

ความคิดเห็น