อบรมการจัดการเรียนโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ผส.ดร.ดรุณี รุจิกรการณ์ ท่านที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพยาบาล 3 พฤษภาคม 2566

ไฟล์แนบ

การจัดการเรียนโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
jpg การจัดการเรียนโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขนาดไฟล์ 257 KB | จำนวนดาวน์โหลด 29 ครั้ง

jpg 2

ขนาดไฟล์ 190 KB | จำนวนดาวน์โหลด 28 ครั้ง

ความคิดเห็น