โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

ความคิดเห็น