โดยจะจัดประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการประชุมพัฒนาภาษา ม.ราชภัฏ ภาคอีสาน

ความคิดเห็น