วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอนุรักษ์มรดกไทย ตอนเช้าเราได้ตักบาตร ส่วนตอนเย็นเราวางพานพุ่ม เป็นวันที่ฝนตกและอากาศเย็นมาก
คืนวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นวันที่เรานั่งสมาธิทำความดีเพื่อพระองค์ ช่วงนี้หน้าตาจะสดใสมาก

ความคิดเห็น