ท่านอธิการบดีมอบเกียติบัตร ชนะเลิศ Personal Website ระดับคณาจารย์ ของการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 3 เมษายน 2566 โดย ส.วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคิดเห็น