งานชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพคัดสรร 15 ตำบล จากโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ฝั่งธนาคาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ประธานโครงการ U2T for BCG จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหาร เปิดงาน ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณภาพคัดสรร 15 ตำบล จากโครงการ U2T for BCG มรภ.บร.

ไฟล์แนบ

งานชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพคัดสรร 15 ตำบล
งานชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพคัดสรร 15 ตำบล
jpg งานชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพคัดสรร 15 ตำบล

ขนาดไฟล์ 51 KB | จำนวนดาวน์โหลด 31 ครั้ง

jpg งานชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพคัดสรร 15 ตำบล

ขนาดไฟล์ 68 KB | จำนวนดาวน์โหลด 32 ครั้ง

ความคิดเห็น