ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงปัจจุบัน นักศึกษาต้องซ้อมนำเสนอวิศวกรสังคม อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ นักศึกษาเป็นตัวแทนของคณะพยาบาลศาสตร์ในการถ่ายทอดเรื่องราวผจญภัยในพื้นที่และการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ขอบใจในความทุ่มเท ความมุ่งมั่นและจิตอาสา ของนักศึกษา ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันนะคะ เราอยู่ด้วยกันทุกวันทั้ง online และ onsite ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น อีกนิดเดียวนะคะ

ความคิดเห็น