เข้าร่วมกิจกรรม “การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ” ในวันที่  11 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น