ร่วมอนุโมนธนาบุญ โรงทานขนมหวาน ในกิจกรรมกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ความคิดเห็น