ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2022) >>> “Transforming Value Chains for Global Security” ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565

ความคิดเห็น