ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปี 3 และคณาจารย์ จาก #สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป ในงาน #มหกรรมราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6
.
ในกิจกรรม “การประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ” วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
.
🎉🎊💐 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 💐 โดย ….
นายธราเทพ ศิริพันธ์ 💕
นางสาวณัฐภัทร สำนักนิตย์💕
นางสาวสุนิสา พาหา💕
นางสาวเมธาวี ทองวิเศษ💕
นางสาวธัญญาลักษณ์ เชิดฉาย💕
นางสาวพัชรี บุญกองชาติ💕
นายนิติธร ฉ่ำฉิม💕
จากผลงานผลิตภัณฑ์แกงส้มก้อนสำเร็จรูป
.
💐🎊🎉ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ #สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป#มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น