#สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป ขอขอบคุณบริษัทไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด ที่อนุเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในสถานที่ประกอบการจริง การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน การแก้ปัญหาต่างๆในระหว่างการทำงาน #จุดเด่นของนักศึกษาของเราคือสามารถสื่อสารกับพนักงานต่างชาติได้อย่างดีเยี่ยม มีความอดทนในการทำงาน ขยันทำงานจนได้รับคำชื่นชมจากพี่ๆๆ เบื้องต้นพี่ๆทาบทามให้มาทำงานในบริษัทเพราะน้องทำงานเก่งมาก👍🏻👍🏻

ความคิดเห็น