เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรเครือข่ายราชภัฏ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 นำโดย ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง พร้อมคณาจารย์แต่ละสาขา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นอาจารย์ควบคุมทีมเเข่งขันทักษะด้านเกษตร การแข่งขันการกรอกวัสดุปลูก และ การตอนกิ่ง

ขอบคุณภาพถ่ายหมู่ จาก อ.เลิศภูมิ

ความคิดเห็น