กิจกรรมการออกบูธของโครงการ U2T for BCG ของกิจกรรม การทอผ้าไหมมัดหมี่เก็บขิดตีนดาว ณ กลุ่มทอผ้า ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้ร่วมช่วยงาน ผศ.ดร. สุชาดา สานุสันต์ ซึ่งเป็นผู้จัดการออกบูธ

ความคิดเห็น