การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการโค้ช สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคม วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ เวลา 8.00-17.00 น. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเข้าร่วมเพื่อสร้างทักษะอาจารย์ต่อการโค้ชนักศึกษาให้เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม

ความคิดเห็น