วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.๐0 น. ณ ห้องประชุมขัญข้าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า มูลนิธิถันยรักษ์ต้านมะเร็งเต้านม”

 

 

ความคิดเห็น